Wij hebben in opdracht van Communication Services van Wageningen UR meerdere onderzoeken gedaan naar de presentaties van onderzoeksresultaten van onderzoeksscholen.  Speciaal werd er gekeken naar hoe onderzoeksresultaten hun weg vinden naar de maatschappij en het bedrijfsleven: kwaliteit en effectiviteit.

In deze onderzoeksscholen doen onderzoekers van diverse instituten van Wageningen UR integraal onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. In elk project zit een onderdeel ‘presentatie van de onderzoeksresultaten’. Dit om te garanderen dat de opgedane kennis doorstroomt naar belanghebbenden.