De Stentor kofpte ‘Wageningen krijgt Bijenkorf’. En dat klopt. Weliswaar niet het sjieke warenhuis, maar wel een nieuwe basisschool met dezelfde allure. Basisschool De Bijenkorf opende vanaf augustus 2018 de deuren. Hieraan is een intensief en moeilijk proces van jaren vooraf gegaan. Vanaf 2017 zijn wij hierbij betrokken. Er lag echt  een uitdaging die we met beide handen hebben aangegrepen.

Wij zijn verantwoordelijk voor compleet nieuwe concept voor De Bijenkorf en voor de werving van leerlingen. Op basis van doelstellingen zijn we aan de slag gegaan. En met succes. Na 2 jaar zitten de kleuterklassen vol. Een stijging van 400%. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nieuwe propositie

Op basis van een analyse van de bestaande ‘scholenmarkt’ in Wageningen en we de school gepositioneerd en een propositie ontwikkeld, inclusief een nieuwe naam en branding (huisstijl). Om vanuit de marketing naar een school te kijken, gebeurt niet zo vaak. Voor ons toch een logische stap. Ouders kiezen tegenwoordig doelbewust voor een school. En zeker waar het leerlingenaantal terugloopt, ontstaat er concurrentie. Door een school goed af te stemmen op de behoeftes van een specifieke groep, gaat de energie stromen.

Vergroten naamsbekendheid

Uiteraard hebben we eerst een plan gemaakt hoe binnen een half jaar tijd minimaal 80% van de ouders van het bestaan van de de Bijenkorf op de hoogte is. In februari 2018 zijn we naar buiten getreden met de lancering van de website en het leggen van de eerste steen door wethouder Dennis Gudden. Veel pers erbij en dus veel publiciteit. De naam Bijenkorf en uitstraling worden positief ontvangen. De belangstelling is vanaf het begin goed en groeit snel. Het zoemt snel overal rond in Wageningen dat de Bijenkorf gaat starten.

Digitaal zag je het bereik snel toenemen. Als je in en rond Wageningen  op ‘Bijenkorf’ zoekt, krijg je een kaartje van alle Bijenkorf-filialen, inclusief die in Wageningen. Dat kan alleen als er veel op die term wordt gezocht.

De communicatie

We hebben de communicatie fasegewijs opgepakt volgens het AIDA-model (1. Attention, 2. Interest, 3. Desire, 4. Action). Waarbij wel  een  mix van online en offline middelen hebben ingezet:

 • Guerrilla-actie #Wageningenzoemt: overal, in tuinen, in etalages, vind je stokjes met een bijtje erop. Daarop werd op social media verder geborduurd.
 • Website: concept, design, teksten, SEO.. alles
 • Digitale nieuwsbrieven rond de bouw
 • Informatiehoekje bij de Woningstichting
 • Flyers en posters bij alle kinderdagverblijven, baby
 • Give-a-ways voor belangstellende ouders.
 • De bouwplaats aangekleed met bouwhekdoeken met kinderteksten
 • Social media opgezet (Facebook, Instagram) en Facebook-Ads geplaatst
 • Persmomenten gecreërd en contact met pers en college B&W en gemeenteraad onderhouden.
 • Kleine events georganiseerd als eerste steenlegging, opening, paasactie
 • Huistijl doorgevoerd in signing, correspondentiedrukwerk, schoolkalender en schoolgids.

De website

De website genereert veel leads, vooral voor ouders van buiten Wageningen. Doordat mensen zich online kunnen aanmelden, en een plekje kunnen reserveren, krijgt de schooldirectie snel inzicht in behoeftes, doelgroep en jaar van inschrijving. Veel ouders geven ook aan hun keuze in eerste instantie op basis van de website gemaakt te hebben.

Bijenkorf niet zomaar een school

Het is dan ook niet zomaar een school. De Bijenkorf wordt de meest duurzame school van Wageningen. Dichtbij het centrum, kleinschalig van opzet. En met een groen plein. Ook het onderwijsconcept is vooruitstrevend te noemen. Spelenderwijs ontdekken de kinderen hoe alles groeit en bloeit en bedenken ze samen kleine oplossingen voor grote problemen. Een brede ontwikkeling die verder gaat dan meetbare leeropbrengsten. Echt een Wageningse school. En weer een zeer populaire school. Missie geslaagd.