Wageningse Lente

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

Viktor Frankl – neuroloog en psychiater,
overlever van de holocaust

Wageningse Lente

Wageningse Lente

Wij hebben de handschoen opgepakt: good business for good purposes. Vanaf januari 2020 zetten we vol in op het versnellen van de verduurzaming. En waar kun je dat beter doen dan in Wageningen? De meest duurzame stad van het land met de meest duurzame universiteit van de wereld. Vol jonge mensen uit heel de wereld. Met een gezamenlijke passie om de kwaliteit van ons leven te verbeteren.

Zoveel mogelijk circulair

We streven ernaar circulair te werken. Ons nieuwe kantoor is door lokale aannemers verduurzaamd.  Ons kantoormeubilair is voor 90% tweedehands en circulair geproduceerd. We zetten zoveel mogelijk Wageningse kennis en contacten in om bedrijven in de regio Foodvalley te helpen. Natuurlijk staan we ook klaar voor andere bedrijven en organisaties. We zitten daarbij zoveel mogelijk technologie in om het reizen tot een minimum te beperken.

Wageningse Lente?

Voor ons staat Wageningen voor verduurzaming. Vandaar ook onze naam Wageningse Lente. Ooit stond die naam voor het studentenprotest begin jaren ’80. De wens voor meer democratisering in het onderwijs begon in Wageningen. Een iets wat onorthodoxe manier met groot effect. Ach, ook dat past wel bij ons.

Gierzaluwen brengen de lente

Zodra wij de eerste gierzwaluwen zien dartelen in de lucht, weten we dat de lente is aangebroken. De onuitputtelijke energie van deze vogels werkt aanstekelijk. De capriolen maken ons vrolijk. Opgeruimd en vol energie treden we de toekomst positief tegemoet.

Onze visie

Met de dag groeit de overtuiging dat we sneller moeten verduurzamen. Het borrelt overal, elke gemeente en provincie heeft een scala aan beleidsprogramma’s op stapel gezet. Denk aan Deltaprogramma Biodiversiteit, Transitie-visie Warmte, de Regionale Energiestrategie (RES), doelstellingen circulaire economie, Nationale Omgevingsvisie etc. Bijzonder dat bij al deze beleidsvorming nauwelijks bedrijven zijn betrokken. En dat is een gemiste kans.

Entrepreneurs op handen dragen

De overheid kan nog zo haar best doen, als het bedrijfsleven niet de handschoen oppakt, komt er van verduurzaming weinig terecht. Entrepreneurs die daadwerkelijk met de uitdaging aan de slag gaan, moeten we op handen dragen. Zij durven te experimenteren en het risico te nemen, omdat ze geloven dat het anders moet. Omdat ze het willen. En ze doen het nog ook. Ze hebben een brok aan kennis en ervaring. Ze staan midden in de maatschappij.

Bruggen slaan tussen overheid en bedrijfsleven

Samen moeten we het doen: overheid, ondernemers en burgers. Het lijkt soms dat iedere geleding vast zit in zijn eigen systeem: je wilt wel maar het lukt niet. De Wageningse Lente zet daarom in op verbinden, ons netwerk openstellen, te prikkelen en vooral  te helpen de verduurzaming in een stroomversnelling te brengen.

Kloof dichten tussen willen en doen

Wij willen de kloof dichten tussen de grote groep mensen die wil veranderen en de kleine groep die echte stappen zet. Daarvoor zetten we onze gaven in om die duurzame ondernemer sterker te maken, en zijn of haar producten toegankelijker te maken voor de grote groep die nu nog twijfelt. En streven we naar een succesvolle samenwerking met de overheid. Samen kunnen we het.

Wil jij jouw visie met ons delen?