Voor Dekker Groep uit IJzendoorn hebben we een website ontwikkeld over een ingewikkeld onderwerp: het toepassen van circulaire grond en baggerspecie of wel ‘verondiepen’. Dekker is een zandwinner die circulariteit nastreeft, ook bij het transformeren van zandwinningslocaties in natuurgebieden. 

Juist omdat dit een ingewikkeld verhaal is, gebaseerd op een bijna niet te volgen wetgeving (Besluit bodemkwaliteit), met jargon dat je snel op het verkeerde been zet, vraagt dit onderwerp om goede uitleg in een toegankelijke website: www.verondiepen.nl

Snap je het nog? Reden temeer om de website te bekijken. We hebben ons best gedaan om het verhaal met tekst, illustraties en foto’s zo begrijpelijk mogelijk te vertellen. Zijn we daarin geslaagd? Laat het ons weten! 

Link afbeelding: www.verondiepen.nl