Energiecentrum MBK start met online marketing

Energiecentrum MKB had Wageningse Lente in de arm genomen om tijdelijk de communicatieafdeling te komen versterken. Energiecentrum MKB stond voor een grote uitdaging om ondernemers te stimuleren tot energiebesparing. Dit door vooral online, via de website en social media.  Een mooie online marketing-uitdaging.

Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing, gaf handen en voeten aan het Duurzaamheidsakkoord dat de overheid met het Nederlandse bedrijfsleven (MKB) had afgesloten, met als doel 20% energiebesparing in 2020.*  Dit deed ze met meer dan 60 brancheorganisaties (waaronder Horeca Nederland en de Metaalunie), Essent, Oxxio, provincies, gemeenten en vastgoedpartijen.

Marianna van den Broek, eigenares van Wageningse Lente, heeft van voorjaar 2009 tot voorjaar 2011 Energiecentrum MKB mogen helpen met het vergroten van zijn bereik. Daarvoor heeft Marianna diverse mediacampagnes (online, social media, online/offline advertising, advertorials in e-nieuwsbrieven, radio, pr) gecoördineerd en informatiefolders, brochures en de webteksten geschreven . Veel bedacht, geschreven en gecoördineerd. Hieronder de campagne van 2009. Bekijk ook de daaropvolgende online campagnes in 2010 en de – helaas – laatste online campagnes 2011.

2009: Stop het weglekken van kostbare energie

De eerste campagne ‘Stop het weglekken van kostbare energie’ van TL-licht, perslucht, koeling en airco liep in 2009. Hiervoor werden de website, affiliate banners, advertorials in e-nieuwsbrieven van vak’bladen’ (Reed Business),  e-nieuwsbrieven naar ondernemers en advertenties in De Zaak en in de kranten van Kamer van Koophandel ingezet.  Ook werden de eerste informatieboekjes en online-tools ontwikkeld om concreet aan de slag te kunnen.


Energiecentrum zet broer Guus Hiddink in voor online campagnes

Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing, wilde meer ondernemers bereiken. Daarvoor heeft Wageningse Lente in 2010 een brede campagne gecoördineerd, waarin de echte broer van Guus Hiddink optrad als energiecoach.

Energiecentrum MKB had de grote ambitie om mkb-ondernemers te stimuleren tot jaarlijks 2% energiebesparing*. In samenwerking met onder meer ruim 60 brancheorganisaties, Essent en Oxxio gaf Energiecentrum MKB zo uitvoering aan het Duurzaamheidakkoord dat de overheid met het Nederlandse bedrijfsleven (mkb) had afgesloten. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en te activeren zette de stichting vooral online marketing in, met een conversiegerichte website. 

Marianna van den Broek versterkte van 2009 tot voorjaar 2011 als interim communicatiemanager de communicatieafdeling van Energiecentrum MKB. Zij heeft in die tijd Energiecentrum MKB, samen met haar collega’s, beter op de kaart gezet met diverse mediacampagnes (online, social media, online/offline advertising, advertorials in e-nieuwsbrieven, radio, pr), informatiefolders, brochures en de website. Veel bedacht, geschreven en gecoördineerd. In 2009 zagen de eerste multichannel campagnes het licht rond het thema ‘Stop het lekken van kostbare energie’ . In 2010 kwam hierop een vervolg met een brede multichannel campagnes waarvoor de broer van Guus Hiddink werd ingeschakeld. In 2011 waren de laatste multichannel campagnes.

Campagne 2010: Energiecoach Willem Hiddink coacht op resultaat!

In 2010 startte een integrale campagne van online, radio, advertenties en heel veel pr. De branches deden actief mee. Voor deze campagne werd Willem, de echte broer van Guus Hiddink, als energiecoach ingezet. Willem was energieadviseur en ondersteunde het doel van de campagne van harte. De website nam een centrale rol in; we gingen bloggen, twitteren en hebben een discussiegroep op LinkedIn opgezet (was vrij nieuw in 2010!). Ondertussen waren er radiospotjes te horen en verschenen er veel artikelen en weer praktische informatieboekjes en online tools op de website. De resultaten waren goed.

De campagne was een creatie van Doorrood Persuasive Agency. Voor de pr werden we bijgestaan door Van Hulzen. En voor het corporate gezicht was vormgeefbureau De Vormgevers verantwoordelijk: boekjes, brochures, actielogo Stop etcetera. De website werd opnieuw opgezet door Van der Let & Partners. Marianna heeft samen met Doorrood het concept bedacht en de teksten verzorgd van alle uitingen. En natuurlijk de coördinatie gedaan: plannen maken, budgetteren, bureaus aansturen, meten, optimaliseren en genieten van de resultaten, samen met het team.


Ambities ondernemers centraal in online campagnes Energiecentrum MKB

Na voorgaande succesvolle online campagnes richtte Energiecentrum MKB zich in 2011 op de ambities van ondernemers om energie te besparen. Dit natuurlijk weer vooral online, via de website en social media. Wederom een mooie online marketing uitdaging.

Marianna van den Broek coördineerde als interim communicatiemanager online van 2009 tot voorjaar 2011 diverse mediacampagnes met een effectieve mix van online en offline  (social media, advertising in vakbladen, affiliate marketing (banners),  advertorials in e-nieuwsbrieven, radiocommercials, pr, informatiefolders en brochures). Met natuurlijk de website als centraal punt waarop de conversies plaatsvonden: afspraken maken voor energieonderzoeken en het doen van een online scans om je besparingspotentieel in beeld te krijgen.  Veel bedacht, geschreven en geregeld. Hieronder de laatste multichannel campagne van 2010. Bekijk ook de multichannel campagnes in 2009 en multichannel campagnes 2010 met inzet van de echte broer van Guus Hiddink.

Campagne 2011: Energiebesparing voor elk ambitieniveau

2011 stond in het teken van de ambities van ondernemers. Ambities bepalen hoe hoog je de lat legt wat energiebesparing en duurzaam ondernemen betreffen. Gemeenten en provincies deden mee en ook tal van ambitieuze ambassadeur-ondernemers. De website, e-nieuwsbrieven, tweets, posts, artikelen via brancheorganisaties, flyers en informatieboekjes vonden hun weg. De ambities waren hoog, de naamsbekendheid steeg zienderogen na de succesvolle inzet van online marketing in de afgelopen jaren… alleen de val van het kabinet trok Energiecentrum MKB mee. Helaas einde oefening voor Energiecentrum MKB. 

Energiecentrum MKB, de ondernemersclub voor energiebesparing, gaf handen en voeten aan het Duurzaamheidsakkoord dat de overheid met het Nederlandse bedrijfsleven (MKB) had afgesloten.* Dit deed ze met meer dan 60 brancheorganisaties, (waaronder Horeca Nederland, Mitex en de Metaalunie), Essent, Oxxio, provincies, gemeenten en vastgoedpartijen.

In 2016 heeft de Koninklijke Metaalunie de website www.energiecentrum.nl weer nieuw leven ingeblazen voor de maakindustrie. De informatie is geactualiseerd. Een klein deel van wat was, is nu gelukkig voor bruikbaar voor ondernemers. 

*Inmiddels is deze ambitie overgenomen door MKB Nederland; Energiecentrum MKB heeft door perikelen in Den Haag helaas de deuren in het voorjaar van 2011 moeten sluiten. De Metaalunie heeft de website van energiecentrum.nl  in 2016 weer in afgeslankte vorm online staan.