Nieuwe vorm beleidsontwikkeling

Ja het is lastig om een VR-ervaring onder woorden te brengen. Veel mensen denken te weten wat virtual reality (VR) is maar kunnen zich er geen voorstelling van maken. Wandelen door 3D? De game-omgeving inzetten voor serieuze projecten? Ja, het kan en het levert veel op. Projectontwikkelaars, overheden en stedebouwers zetten deze nieuwe ervaringstechnologie in om bewoners bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur te laten ervaren, zoals een geluidswal op 100 meter afstand van je huis of windmolens net buiten de wijk. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je dan? Dit bevordert het begrip en levert vaak verrassende inzichten op. Ook bij de overheid.

We hebben met een andere toepassing van VR geëxperimenteerd. Wij zetten VR in om een integrale visie voor een toekomstige vitale stad te bepalen. Dit om de bestuurders van de stad te helpen met het maken van keuzes, We zeggen: Wageningse bestuurders: Kies! Zet een scherp profiel neer van je stad en implementeer dit in beleid voor de inrichting van de stad, voor voorzieningen, het aantrekken van toerisme, horeca, cultuur, winkels etc.


VR-experiment heeft veel losgemaakt in Wageningen

3 april 2018

Het VR-experiment heeft veel losgemaakt in Wageningen. Komt er een nieuw busstation? Gaat het parkeerterrein aan de Gerdesstraat op de schop? Niets van dat alles. Tenminste.. daar ging het VR-experiment helemaal niet over. Of toch?

In februari 2018 hebben we ons VR-experiment uitgevoerd in een zaal van het stadhuis in Wageningen. We hebben onze gasten op een wandeling door de stad in 20130 meegenomen. Ze liepen virtueel door een nieuw ontworpen gebied tussen de Stadsbrink en de herstelde stadsgracht. En dat in 2 totaal verschillende ontwerpen. Althans het ruimtelijk ontwerp was dezelfde, maar de inrichting en de sfeer waren totaal anders. Zo konden de bezoekers het effect van profilering ervaren. Hoe zou de stad eruit kunnen zien als we nu kiezen voor City of Liberation of City of Life Sciences.

Vooraf en ook tijdens het experiment bleek dat veel mensen zich vooral focusten op die nieuwe ontwerpen van de Stadsbrink, het busstation, de herstelde stadsgracht, de Gerdesstraat. Oké, ze waren prachtig en inspirerend maar dat was niet ons doel. Het gaat ons om het ervaren van de verschillen tussen de 2 profielen. Dat dit niet door iedereen zo is opgepikt (ook in eerste instantie niet door de journalist van de Gelderlander) begrijpen we heel goed. De ontwerpen zijn dermate echt door de virtual reality dat je je niet kunt voorstellen dat alles maar een spel is… wel een serious game. Gelukkig pikte de nodige mensen dit goed op. 

Doel VR-experiment

Wat we met het experiment beogen is het belang van keuzes maken voor de Wageningse binnenstad op het vizier van de politiek te krijgen. En het lijkt erop dat we daarin zijn geslaagd.  We merken dat we wat hebben losgemaakt. Het borrelt. 

Actualisering impact VR-experiment

De W12 (overleg van de 12 grootste werkgevers van Wageningen) heeft na ons experiment ook het onderwerp op de agenda gezet van de politiek. We gaan 6 november 2018 het VR-experiment herhalen voor de gemeenteraad en de wethouder. Wordt vervolgd. 


Virtual Reality Experiment met gemeenteraad Wageningen

2 maart 2018

Op 22 februari 2018 voerden we succesvol een Virtual Reality-experiment ‘Wageningen 2030’ uit met de gemeenteraad van Wageningen. We hebben met elkaar 2  toekomstscenario’s van de stad ervaren. Daarvoor wandelden we virtueel door het Wageningen van 2030 in 2 verschillende profielen. Zo hopen we de noodzaak tot profilering op de politieke agenda te krijgen. Waarom doen we dit? Een uitleg in stapjes. 

In een ruimte van het stadhuis van Wageningen hebben gemeenteraadsleden, Raad van Bestuur van Wageningen UR, binnenstadsmanagers en andere betrokkenen virtueel gewandeld in het Wageningen van 2030. De gids haalde hen op bij het nieuwe busstation en leidde hen langs startups naar de herstelde stadsgracht en de Hoogstraat. En dat twee keer: de eerste keer liepen ze door de City of Liberation en de tweede keer door de City of Life Sciences. Hetzelfde gebied in een ander profiel en hun ervaring was compleet anders. Experiment geslaagd!